{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Información Socioeconómica Sisbén - Según sexo 2016

Base de datos socioeconómicos de las personas beneficiadas por el Sisben (Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales) según su sexo. Período de vigencia: 2016.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.